Hur vi kan ta vara på naturen

Miljöfrågan är långt ifrån en hype. Det är helt klart på allvar att framtida generationer löper risken att inte kunna ta del av den natur som många av oss har kommit att ta för given. Men det är så klart inte bara en estetisk fråga. För även om att se norrsken helt klart är något speciellt, så är naturen på många sätt helt och hållet livsviktig.

Vår natur är ett resultat av en unik balans mellan jordens förhållande till solen, och de speciella förutsättningar som har uppstått. Den kemiska balansen mellan olika grundämnen är vad som har resulterat i de byggstenar som är nödvändigt för liv på får planet. Och med liv åsyftar vi allt ifrån människor och djur till växter. Industrialismen och mänsklig aktivitet har utan tvekan haft stor inverkan på den värld vi lever i. Men hur kan vi göra det bästa av situationen?

Ibland känns det som att man inte kan göra särskilt mycket som enskild person. Men för att hålla hoppet uppe måste vi utgå ifrån att allt gör skillnad. Så för att ta vara på naturen är det viktigt att vi inte på enskild nivå bidrar till försämring. Så försök göra vad du kan. Du kan definitivt inte axla ansvaret på egen hand, men genom att inte förvärra situationen så gör du faktiskt mycket för att framtida generationer ska kunna ta del av den otroliga natur som vi har fått ärva. Vad framtiden har att bjuda på är däremot inget som någon av oss vågar spekulera i.

förorening

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *